پوست هم نفس می‌خواهد

  • آگهی تلویزیونی
  • سینره
  • زمستان 1396

آگهی ژل شستشوی صورت سینره با ویژگی ضدآلوگی هوا و با مفهوم نشان دادن آلودگی های محیطی در شهرهای بزرگ بر روی پوست صورت آقایان و خانم ها و با تکنیک خاص تصاویر المان‌های تداعی‌کننده آلودگی بر صورت افراد ایده‌پردازی شده است.

در بخش دوم آگهی تلویزیونی بر تاثیر ژل شستشوی ضد آلودگی هوای سینره با عصاره مورینگا جهت رفع این آلودگی تمرکز شده است.

پیام این آگهی «پوست هم نفس می‌خواهد» است که راهکار آن استفاده از ژل شستشوی صورت سینره است.

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و سینره

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و سینره را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات سینره