چای کیسه ای دبش طرح پروموشنی برگزار کرده بود که در نظر داشت آن را به نحو مناسب و به یادماندنی به مخاطبان معرفی کند. ایده تلفیق انیمیشن و فضای واقعی به همین منظور در این آگهی تلویزیونی استفاده شد و شعار «چای را دبش بنوشید» از میان ایده اصلی این پروژه به دست آمد. 

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و چای دبش

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و چای دبش را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات چای دبش