کمپین برندینگ

  • آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغاتی
  • شرکت کلرد آمل (مهسان)
  • زمستان 1392

مهسان به عنوان یک تولید کننده داخلی به دنبال رقابت با رقبای خارجی خود بود. به همین منظور به یادآوری این برند برای مخاطبان  پرداخته شد. با این رویکرد شعار «نظافت آسان با محصولات مهسان» برای این برند طراحی شد و با این مفهوم دو آگهی تلویزیونی با دو نوع مخاطب متفاوت شامل مشتریان خانگی و شرکتی ساخته و پخش شد. در این دو آگهی به آسان بودن نظافت با محصولات مهسان پرداخته شده است.

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و شرکت کلرد آمل (مهسان)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و شرکت کلرد آمل (مهسان) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات شرکت کلرد آمل (مهسان)