ماشین بابام

  • آگهی تلویزیونی
  • بانک ملی ایران
  • پاییز 1396

ایده کمپین بابام از یک مشابهت و بازی کلامی آغاز شد و نهایتا به آن‌جا رسید که بانک ملی با پیشینه و قدمتی که دارد، کاراکتری پدر گونه پیدا کرده و حتی شاید بتوان ادعا کرد همه‌ی پدران یک حساب در بانک ملی دارند.

این تیزر به نوعی با بازی کلامی و شوخی پنهان‌، به این رابطه‌ی دوستی طولانی بانک ملی با مشتریان اشاره دارد.

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و بانک ملی ایران

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و بانک ملی ایران را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات بانک ملی ایران