چلچله‌ی ایرانسل

  • آگهی تلویزیونی
  • ایرانسل
  • زمستان 1397

چلچله‌ی ایرانسل توی شب چله

شعار کمپین: یلدای امسال همه جایزه می برند

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و ایرانسل

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و ایرانسل را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات ایرانسل