یادآوری و معرفی محصولات

  • آگهی تلویزیونی / مشاوره برندینگ / تبلیغات محیطی
  • شرکت کلرد آمل (مهسان)
  • زمستان 1391

ساخت آگهی تلویزیونی، طراحی و ایده ترسیمی محصولات بهداشتی مهسان که توسط آژانس تبلیغاتی بادکوبه انجام شده است.

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و شرکت کلرد آمل (مهسان)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و شرکت کلرد آمل (مهسان) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات شرکت کلرد آمل (مهسان)