کمپین دیجیتال فامیلا با #فامیلاآشپزیلا برای معرفی انواع محصولات فامیلا

به صورت انتشار فیلم‌های آموزش پخت غذا که در آن آشپز با زبان فامیلایی صحبت می‌کند و بر روی آن دوبله‌ی هم‌زمان قرار دارد.

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و فامیلا

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و فامیلا را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات فامیلا