آپ در المپیک ریو

  • آگهی تلویزیونی
  • آسان پرداخت
  • تابستان 1395

مجموعه آگهی‌های تلویزیونی آپ با هدف ترغیب مخاطبین به استفاده از نرم افزار آپ و حمایت از تیم‌های ملی حاضر در المپیک ریو ایده‌پردازی و ساخته شده‌اند. در آگهی‌ها حال و فضای بازی‌های المپیک مشهود است و از چهره‌های بنام رشته‌های ورزشی برای ترغیب هر چه بیشتر مخاطبین استفاده شده است. ussd آپ و نرم افزار آپ و 

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و آسان پرداخت

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و آسان پرداخت را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات آسان پرداخت