این عیدی گره‌گشاست

  • آگهی تلویزیونی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • تابستان 1399

عیدی به نیازمندان با پیوستن به پویش مردمی ایران همدل

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)