کمیته امداد امام خمینی (ره)

سابقه شكل‌گيري و پي‌ريزي تشكيلات اين نهاد به سالهاي قبل از پيروزي انقلاب و حدوداً سال 1342 برمي‌گردد كه تعدادي از انقلابيون اول نهضت اسلامي كه در زمره ‌همراهان و همرزمان حـضرت امام خميني (ره‌) قرار داشتند و بعضاً مـسئولين فعلي اين نهـاد مي‌باشند، از طرف مـعظم له مـأموريت رسيدگي به‌خـانواده زندانيـان سياسي، نيازمندان و مبارزين را به‌عهده داشتند.

با پيروزي انقـلاب شكوهمند اسلامي و آغـاز فعاليت مجـدد بخش‌هاي اداري، اقتصادي و فرهنگي كشور، لـزوم حـمايت از نيازمندان در صـدر برنامه‌هاي نظام قرار گرفت و دقيقاً 22 روز پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بعنوان دومين نهاد انقلابي در تاريخ 14 اسفند ماه 1357، كميته امداد امام‌، با صدور حكم حضرت امام خميني‌(ره‌) براي مدت نامحدود، بمنظور تحقق بخشيدن به اهداف عاليه نظام جمهوري اسلامي ايران و ولايت فقيه در حمايت و امداد محرومان و مستضعفان و خودكفا كردن آنان‌، تأسيس گرديد.

فعالیت‌های ارتباطی کمیته امداد امام خمینی (ره)

نمونه کارهای بادکوبه که برای کمیته امداد امام خمینی (ره) انجام شده است