فراموش نکنیم

  • آگهی تلویزیونی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • پاییز 1395

سالمندان گروه بزرگی از جامعه هستند که به عنوان والدینی که روزگاری ما را پرورش داده‌اند؛ به توجه فرزندان خود و همه افراد جامعه نیاز دارند.

آگهی تلویزیونی "فراموش نکنیم" با هدف یادآوری حضور سالمندان و توجه به زندگی و نیازهای طبیعی آنها ساخته و پخش شده است. در این آگهی با نشان دادن روایت داستانی زندگی یک مرد میانسال، روبه‌رو شدن او با دوران پیری زندگی خود و همسرش به نمایش گذاشته شده است.

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)