بچه خودتونه

  • آگهی تلویزیونی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • زمستان 1394

هدف اصلی آگهی، اطلاع‌رسانی به عموم مردم از وجود کودکان بی‌بضاعت در اطراف ما و نزدیک‌تر ازآنچه فکر می‌کنند بوده است . اینکه ‏راه‌های کمک به این کودکان با حفظ کرامت انسانی و ترغیب هرچه بیشتر آن‌ها برای مشارکت در امور خیریه اهداف دیگر این آگهی ‏بوده است.‏
در ساخت آگهی توجه به حس همزادپنداری و نشان دادن این قشر به‌عنوان قشری از جامعه موردتوجه بوده است. 

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)