زندگی زیبا

  • آگهی تلویزیونی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • پاییز 1395

کودکان از آسیب‌پذیرترین افراد هستند و والدین معتاد تحت‌تاثیر اختلالات و فشارهای عصبی ناشی از دسترسی به مواد مخدر و مصرف آن، ممکن است آنها را مورد خشونت‌های روحی و جسمی متعددی مانند ضرب و شتم قرار دهند. کودکی که مورد آزار قرار گرفته، احساس حقارت و بی‌ارزشی می‌کند و در معرض مشکلات روحی و روانی بسیاری است.

 

آگهی "زندگی زیبا" با هدف اطلاع‌رسانی در مورد خشونت علیه کودکان و منع آن ساخته شده است. در این آگهی، خشونت یک پدر و دغدغه‌های کودکان این خانواده به نمایش گذاشته شده است. 

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)