طرح محسنین (غذا برای مادر)

  • آگهی تلویزیونی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • تابستان 1394

با توجه به شناسایی بیش از 270 هزار کودک بد‌سرپرست در کشور، مسئولیت نگهداری و رسیدگی به وضعیت معیشتی و اجتماعی آنها به شدت احساس می‌شود. 

در این راستا کمیته امداد طرحی به نام محسنین را طراحی و اجرا نموده است که در آن افراد داوطلب و خیر به این گروه از کودکان که توسط کمیته امداد معرفی می‌شوند کمکهای مالی ، فرهنگی اجتماعی ، احساسی و معنوی خود را ارایه می‌دهند.

آگهی تلویزیونی حاضر برای معرفی نمونه‌ای از معضلات این کودکان و بر اساس داستانی واقعی که مدیران کمیته امداد از نزدیک شاهد آن بوده‌اند ساخته شده است.

هدف از این تیزر جلب توجه و حمایت مردم به این قشر و جذب حمایتهای مورد نیاز میباشد.

محسنین در قرآن کریم به معنای " نیکوکاران " می باشد

  

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)