مشق مهربانی

  • آگهی تلویزیونی - چاپی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • تابستان 1395

جشن عاطفه‌ها طرحی است که هر ساله برای جلب کمک‌های هموطنان برای تامین نیازهای تحصیلی دانش آموزان نیازمند کشور برگزار می‌شود. این پروژه برای پاسخگویی به چالش محرومیت دانش آموزان کشور و عدم دسترسی برخی از آنها ‏به لوازم اولیه تحصیل به انجام رسید. بر این اساس شعار «مهر در انتظار همدلی» نوشته و طرح گرافیکی آن نیز طراحی شد که در قالب پوستر و آگهی تلویزیونی با ایده رساندن صدای نیازمندان به گوش هموطنان انتشار یافت‎.‎

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)