دو نیمه زندگی

  • آگهی تلویزیونی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • بهار 1397

آگهی تلویزیونی «دو نیمه زندگی» به منظور یادآوری حمایت و توجه به زندگی افراد بی‌بضاعت و فقیری که خیلی شبیه به ما و در کنار ما هستند و به کمک ما نیاز دارند؛ در آژانس تبلیغاتی بادکوبه ساخته شده است.

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)