صدقه پیامکی

  • آگهی تلویزیونی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • بهار 1398

در مجموعه آگهی‌های «صدقه پیامکی» کمیته امداد عموم مردم جامعه به این مسئله ترغیب و تشویق می‌شوند که صدقات خود را به صورت پیامکی به دست افراد نیازمند برسانند.

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)