جوان دونده

  • آگهی تلویزیونی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • پاییز 1395

در جامعه خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که متاسفانه توان پرداخت هزینه‌های زندگی مانند درمان را ندارند و به دلیل کرامت انسانی قادر به دریافت کمک از دیگران هم نیستند.

 

آگهی تلویزیونی "جوان دونده" با هدف اطلاع‌رسانی درباره این خانواده‌ها ساخته و پخش شده است. در این آگهی کمک به انجمن‌های خیریه و کمیته امداد، به منظور برطرف کردن مشکلات زندگی نیازمندان و پرداخت هزینه‌های مهم زندگی مانند درمان، مسکن و ازدواج، ترویج شده است.

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)