گرسنگی

  • پروژۀ همسفره
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • زمستان 1394

نتیجه پروژه

کمیته امداد در راستای فقر زدایی و محرومیت زدایی طرحی را با مضمون کمپین رفع سوء تغذیه (همسفره) آغاز کرده که در آن هدف این است که 400 هزار کودک را که از سوء تغذیه رنج می‌برند تحت حمایت و پوشش قرار دهد. این طرح در حال حاضر به طور متمرکز در سایت‌های اینترنتی اطلاع رسانی و اجرا می‌شود.

آگهی تلویزیونی «گرسنگی» در راستای اجرای این طرح و با هدف جلب حمایت‌های مردمی و هدایت آنها به سوی پوشش آن ساخته شده است.

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)