عروسک

  • آگهی تلویزیونی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • پاییز 1395

گاهی باید به زندگی آدم‌های اطرافمان توجه بیشتری کنیم. شاید خانواده‌هایی باشند که نیاز به کمک داشته باشند.

آگهی تلویزیونی "عروسک" با هدف اطلاع‌رسانی درباره سوء‌تغذیه کودکان زیر شش سال ایده‌پردازی و تولید شده است. در این آگهی مسئله سوءتغذیه کودکان و تاثیر روحی و روانی آن نمایش داده شده است. 

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)