جهان ساده است

  • آگهی تلویزیونی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • تابستان 1395

در جامعه و در اطراف ما افرادی وجود دارند که به توجه و کمک ما نیاز دارند. گاهی کارهایی از دست ما برمی‌آید که شاید انجام آن برای دیگران سخت باشد. این توجه به اطراف و دیگران می‌تواند باعث شود ما حس خوب را تجربه کنیم.

آگهی تلویزیونی "جهان ساده است" با هدف نشان دادن لزوم توجه به اطراف و کمک به هم‌نوعان ساخته شده است. در این آگهی نکات هرچند کوچک اما بزرگی به نمایش گذاشته شده است که برای زندگی اجتماعی بسیار مهم‌اند.

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)