عیدانه

  • آگهی تلویزیونی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • زمستان 1395

در جامعه خانواده‌های آبروداری زندگی می‌کنند که متاسفانه توانایی پرداخت هزینه‌های مالی خود را ندارند. آغاز سال و نو شدن ایام، فرصت مناسبی است که به یاد این افراد باشیم و از آنها دستگیری کنیم. به خصوص که این کار می‌تواند به ما نیز حس بسیار خوب رضایت از کمک به هم‌نوع را انتقال دهد.

آگهی تلویزیونی "عیدانه" کمیته امداد به منظور یادآوری حضور این افراد و لزوم کمک به آنها در آژانس تبلیغاتی بادکوبه ایده‌پردازی و تولید شده است.

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)