پیش از شروع

  • آگهی تلویزیونی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • پاییز 1395

صدقه‌های کوچک ما منشا انجام کارهای بزرگ است و کمک به دیگران سبب خشنودی حال ما می‌شود.

 

آگهی تلویزیونی "پیش از شروع" کمیته امداد با هدف ترویج سنت پسندیده اهدای صدقه در آژانس تبلیغاتی بادکوبه ساخته و تولید شده است. در این آگهی حس صدقه دادن پیش از شروع کار و کمک به دیگرانی که از این طریق نیازهای آنها بر طرف می‌شود، نمایش داده شده است.

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)