بهره جای دیگر است...

  • آگهی تلویزیونی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • تابستان 1396

در طرح «سپرده گذاری در صندوق امداد ولایت» کمیته امداد امام خمینی، عموم مردم می‌توانند فرآیند کمک به نیازمندان را خود انتخاب کنند و مشخص کنند سپرده آنها در چه مسیر خیرانه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.
مردم با شرکت در این طرح و از طریق سپرده‌های هر چند اندک خود می‌توانند کارهای بسیار بزرگی انجام دهند.
آگهی تبلیغاتی «بهره جای دیگر است» به منظور یادآوری و ایجاد حس هم‌نوع‌دوستی عموم مردم و تشویق آنها به شرکت در این طرح در آژانس تبلیغاتی بادکوبه ایده‌پردازی و تولید شده است.

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)