خانه‌ی خود را توصیف کنید

  • آگهی تلویزیونی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • بهار 1397

آگهی تلویزیونی «انشا: خانه‌ی خود را توصیف کنید»
کمک کنیم تا رویاهای معصومانه‌شان رنگ واقعیت بگیرد.
 

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)