خوب باشیم

  • آگهی تلویزیونی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • زمستان 1394

پدر و پسر: بی‌تفاوتی مردم جامعه نسبت به یکدیگر و ساده گذشتن از کنار دردهای همدیگر، در حالیکه با یک حرکت ساده می‌توان تاثیری خوب و بزرگ بر اطراف خود گذاشت. از این رو آگهی «خوب باشیم» با هدف جلب نظر مخاطبان به پیام «خوب بودن ساده است» ساخته شد. در آگهی تصویر پدر و پسری به نمایش درآمده که داستان واقعی زندگی بسیاری از ما را روایت می‌کند.

هدف پروژه

ترویج فرهنگ خوبی

جلب نظر مخاطبان به پیام «خوب بودن ساده است»

هدایت افکار عمومی به تغییر مثبت جایگاه کمیته امداد

هدایت افکار عمومی به کمک به یکدیگر از طریق سازمانهای ذیربط مانند کمیته امداد که به طور زیرپوستی القاء می‌شود

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)