فرزندان ما

  • آگهی تلویزیونی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • تابستان 1396

آگهی «فرزندان ما» سعی دارد تا با نمایش هم‌زمان دو قشر متفاوت از جامعه، یادآور نیازهای کودکان بی‌بضاعات در جامعه باشد. این قبیل کودکان بدون دخالت در سرنوشت خود دچار زندگی سختی هستند و در مقابل سایر کودکان از امکانات خوبی برخوردار نیستند و به خاطر نوع زندگی فقیرانه در جامعه دچار مشکلاتی خواهند شد.

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)