مادر

  • آگهی تلویزیونی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • زمستان 1395

یکی از دغدغه‌های فرهنگی جامعه، رسیدگی به والدین است. متاسفانه گاهی فرزندان در سنین بزرگ‌سالی توجه کمتری به والدین خود می‌کنند. امروزه با وجود مسائل و مشغله‌های متعدد، عدم توجه و تکریم والدین و فراموش کردن آن‌ها به یکی از دغدغه‌های اجتماعی کشور تبدیل شده است.

آگهی "مادر" کمیته امداد در آژانس تبلیغاتی بادکوبه ایده پردازی و تولید شده است. این آگهی قصد دارد تا با نمایش بخشی از زندگی بسیاری از ما، اهمیت توجه به والدین را یادآوری کند. 

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)