ندامتگاه

  • آگهی تلویزیونی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • تابستان 1396

آگهی تبلیغاتی «ندامتگاه» از کمیته امداد امام خمینی در ارتباط با کودکان بد یا بی‌سرپرست در جامعه در آژانس تبلیغاتی بادکوبه ایده‌پردازی و تولید شده است.

این کودکان به دلیل حضور در اجتماع و وجود بزه در جامعه، ناخودآگاه به سمت خلاف کشیده شده و دچار مشکلات پیچیده‌ای می‌شوند. بنابراین باید با حمایت و توجه به این قشر از بروز مشکلات جلوگیری کرد. 

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)