طرح محسنین (طرح تقسیم غذا)

  • آگهی تلویزیونی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • تابستان 1394

با توجه به شناسایی بیش از 270 هزار کودک با سرپرست ناتوان یا بدسرپرست در کشور‌، مسئولیت نگهداری و رسیدگی به وضعیت معیشتی و اجتماعی آنها به شدت احساس می‌شود.

در این راستا کمیته امداد طرحی به نام محسنین را طراحی و اجرا کرده که در آن افراد داوطلب و خیر به این گروه از کودکان که توسط کمیته امداد معرفی می‌شوند کمک‌های مالی، فرهنگی، اجتماعی، احساسی و معنوی خود را ارائه می‌دهند.

آگهی تلویزیونی حاضر برای معرفی نمونه‌ای از معضلات این کودکان و بر اساس یک آزمایش جهانی برای سنجش میزان مناعت طبع کودکان و فرآیند یادگیری جامعه از صداقت و محبت کودکانه ساخته شده که قبلاً در چند کشور جهان نیز انجام شده است.  هدف از این آگهی جلب توجه و حمایت مردم به کودکان و افرادی است که از امکانات ساده مانند غذای روزانه نیز بی‌بهره‌اند.

در قرآن کریم محسنین به معنی «نیکوکاران» است.

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)