جشن عاطفه‌ها (مداد)

  • چاپ/ آگهی تلویزیونی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • تابستان 1394

جشن عاطفه ها طرحی است برای جلب کمک‌های هموطنان به منظور تامین نیازهای تحصیلی دانش آموزان نیازمند کشور که هر ساله برگزار می‌شود. این پروژه برای پاسخگویی به چالش محرومیت دانش آموزان کشور و عدم دسترسی برخی از آنها به لوازم اولیه تحصیل به انجام رسید. بر این اساس شعار "مهر در انتظار همدلی" نوشته و طرح گرافیکی طراحی شد. این پروژه در قالب پوستر و آگهی تلویزیونی که با ایده رساندن صدای نیازمندان به گوش هموطنان شکل گرفته، انتشار یافت. 

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)