مادرها پدرها

  • آگهی تلویزیونی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • بهار 1395

شرایط و مشکلات جامعه امروزی باعث شده کمتر به دیدار والدین خود برویم و در کنار آنها باشیم. اتفاقی که گاهی باعث می‌شود با خود حسرت‌هایی در پی داشته باشد. وقتی که دیگر فرصت دیدار و در کنار آنها بودن را ممکن است از دست داده باشیم.

 

آگهی تلویزیونی "مادرها پدرها" با هدف نشان دادن زندگی بدون حضور پدرها و مادرها و اینکه گاهی خیلی زود دیر می‌شود و دیگر فرصت جبران نیست، به سفارش کمیته امداد در آژانس تبلیغاتی بادکوبه ساخته و تولید شده است.

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)