وظیفه سنگین

  • آگهی تلویزیونی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • پاییز 1397

بعضی کودکان وظایفی بیشتر از بقیه دارند... بکوشیم تا باری از دوششان برداریم.
ایده‌پردازی و اجرا از آژانس تبلیغاتی بادکوبه
 

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)