طولانی‌ترین مسیر دنیا

  • آگهی تلویزیونی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • تابستان 1395

بی‌تفاوتی مردم جامعه نسبت به یکدیگر و ساده گذشتن از کنار دردهای یکدیگر، دغدغه اصلی برای ساخت این آگهی تلویزیونی ‏بوده است. در این آگهی مشکلات افراد نیازمند به دارو و درمان به نمایش درآمده و سعی شده تا مشارکت عموم جامعه برای ‏حمایت و برطرف کردن این معضلات افزیش یابد.

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)