هدیه سال نو

  • آگهی تلویزیونی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • زمستان 1394

گاهی برطرف کردن نیازهای کوچک برای بعضی از افراد جامعه خیلی سخت است و ما می‌توانیم با کمک کردن، دل آنها را شاد کنیم.

 

آگهی تلویزیونی "هدیه سال نو" کمیته امداد با هدف هم‌دردی و کمک به هم‌نوعان و نیازمندان و آگاهی عموم از این موضوع در آژانس تبلیغاتی بادکوبه ایده‌پردازی و تولید شده است. 

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)