عیدی برای همه

  • آگهی تلویزیونی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • زمستان 1397

برای گره‌های بسته، دست و دل باز باشیم.

آگهی تلویزیونی کمیته امداد برای نوروز 98

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)