ایتام

  • آگهی تلویزیونی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • پاییز 1395

کودکانی وجود دارند که در زندگی دچار مشکلاتی می‌شوند و بدون حضور والدین خود مجبور به زندگی‌اند. این کودکان معمولا برای تهیه حداقل امکانات زندگی به سختی دچار می‌شوند و به همین خاطر نیاز به توجه ما دارند.

آگهی تلویزیونی "ایتام" با هدف نشان دادن زندگی این کودکان ساخته شده است. این آگهی با نشان دادن تفاوت میان کودکان نیازمند و عام جامعه، توجه ما را به آنها جلب کرده و در مورد نیازهای آنها اطلاع‌رسانی می‌کند.

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)