بودن یا نبودن مسئله یک عمر است

  • آگهی تلویزیونی
  • بیمه دی
  • زمستان 1395

در کشور بیمه‌های متعددی وجود دارد که بیمه عمر یکی از آنها است اما مصرف‌کنندگان درباره آن شناخت و آگاهی کافی ندارند.

هدف اصلی آگهی تلویزیونی بیمه دی، ترویج فرهنگ بیمه عمر و بالا بردن آگاهی مخاطبین نسبت به آن به زبان ساده است. آگهی سعی دارد با به تصویر کشیدن لحظات شاد زندگی و مقایسه آن با آینده نامعلوم، مزیت بیمه عمر را نمایش دهد و بر روی کیفیت زندگی افراد بیمه شده و حس اطمینان آنها تاکید کند. 

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و بیمه دی

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و بیمه دی را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات بیمه دی