تمایز

  • آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغاتی
  • فرش فرهی
  • پاییز 1393

این پروژه با هدف اطلاع رسانی درباره ویژگی‌های فرش فرهی علاوه بر زیبایی انجام شد. در این راستا خصوصیت‌های بدون پرز و عدم حساسیت‌زایی مورد توجه قرار گرفته و ایده اصلی پروژه "فرش همه چیز تمام" تعریف شد که با استقبال مشتری به شعار فرش فرهی تبدیل شده است. با این هدف استراتژی رسانه‌ای این پروژه به صورت پخش فشرده در قالب آگهی تلویزیونی و در دو بازه زمانی شهریور تا مهر‌ماه و دی تا بهمن‌ماه تعریف گردید. در طراحی سناریو می‌بینیم که برای نشان دادن ایده‌های بدون پرز و حساسیت فرش‌ها از کودکان به عنوان نماد لطافت و حساسیت استفاده شده تا دقت تولید این محصولات را به خوبی نشان دهد. از میان پیشنهادات سناریو برای این پروژه سه مورد انتخاب و به تولید رسید که توسط کانال های مختلف تلویزیون سراسری به نمایش درآمدند.

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و فرش فرهی

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و فرش فرهی را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات فرش فرهی