تیزر بادام زمینی پفیلا

  • آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغاتی
  • پفیلا
  • پاییز 1389
  • به سفارش شرکت پفیلا
  • ارائه‌ای از آژانس تبلیغاتی بادکوبه

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و پفیلا

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و پفیلا را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات پفیلا