تیزر تلویزیونی چای دبش

  • آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغاتی
  • چای دبش
  • زمستان 1392

پروژه معرفی برند دبش در زمستان 92 با هدف شناساندن چای دبش انجام شد. دید این بود که «با نوشیدن چای دبش حس شور و شوق و طراوت می گیرم» و ایده اصلی این پروژه بر همین اساس «نوشیدن چای دبش حس شور و شوق و عشق می دهد» در نظر گرفته شد. رسانه مد نظر برای انتشار این ایده آگهی تلویزیونی بود که مراحل ایده پردازی،سناریو نویسی و تولید آن نیز توسط آژانس بادکوبه صورت گرفت. در این آگهی با به تصویر کشیدن حس شور و عشق با انجام اثر نقاشی وعده جشنی بزرگ نیز به مخاطبان داده شده که حس کنجکاوی را نیز درباره برند دبش بر می انگیزد.

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و چای دبش

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و چای دبش را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات چای دبش