فرش هزار شانه کاشان

  • آگهی تلویزیونی / تیزر صنعتی
  • بافندگی خاطره کاشان
  • بهار 1393

خاطره کاشان با چالش رقبای بسیاری که در سالهای اخیر وارد حوزه تولید فرش ماشینی شدند روبرو بود همچنین محصول جدیدی با نام فرش هزارشانه ده رنگ نیز به تولید رسیده بود و باید به بازار معرفی می شد. در این راستا به تولید آگهی تلویزیونی پرداختیم که علاوه بر معرفی محصول جدید ؛خط تولید مارخانه را نیز به خوبی به مخاطبان معرفی می کرد تا بتوان به بینش  تعریف شده برای این پروژه یعنی «فرشی با طرح و نقش زیبا و با کیفیت در اختیار داشته باشم» رسید. در آگهی تلویزیونی زوج جوانی که مخاطب فرش ماشینی هستند به تصویر کشیده شده که برای خرید فرش به فروشگاه خاطره کاشان مراجعه کرده اند و در نهایت با دنیای بافت فرش آشنا می شوند.

 

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و بافندگی خاطره کاشان

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و بافندگی خاطره کاشان را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات بافندگی خاطره کاشان