ری‌برندینگ بیمه دی

  • آگهی تلویزیونی/ بیلبورد
  • بیمه دی
  • زمستان 1394

بخش نخست کمپین بیمه دی تحقیقات گسترده بازار در مورد بیمه در کشور بوده است. در مرحله تحقیقات تمامی عوامل تأثیرگذار در حوزه فعالیت بیمه دی به‌طور کامل موردبررسی قرار گرفت، فعالیت رقبا و نحوه فعالیت‌های ارتباطی آن‌ها که تاکنون اجراشده بود مورد کالبدشکافی قرار گرفت. نتیجه این تحقیقات شکل‌گیری کانسپت اصلی کمپین بیمه دی بود. کانسپتی که از دو رویکرد کلی پیروی می‌کرد. رویکرد اول به ماهیت اصلی بیمه دی بازمی‌گشت و رویکرد دوم به جبران گذشته و اتفاقاتی که برای بیمه دی در بازار حوزۀ فعالیتش افتاده بود، مرتبط می‌شد.  بعد از طی تمامی مراحل آژانس بادکوبه درنهایت به کلمه «جبران»  برای استفاده در این کمپین رسید. این کلمه هر دو رویکرد اصلی بیمه دی را در برمی‌گرفت. کلمۀ جبران هم ماهیت بیمه را و هم جبران گذشته بیمه دی را پوشش می‌داد.

از طرفی دیگر «بیمه» همیشه بعد از وقوع حادثه و برای جبران خسارات حضور پیدا می‌کند و نقش تسکین دهندگی برای مشتریان و مخاطبین را بازی می‌کند. نتیجه بررسی‌های مختلف شعار «با شما، برای جبران» بود که به‌ عنوان شعار اصلی بیمه دی به کار گرفته شد.

در این مرحله برای رونمایی لوگو و شعار جدید بیمه دی از رسانه‌های محیطی استفاده شد. همچنین آگهی تلویزیونی با رویکرد جبران خسارت نیز ساخته و پخش شد. در این آگهی تلویزیونی سعی شده تا تمرکز بر جبران بعد از حادثه و آرامشی که به‌ واسطه جبران حاصل می‌شود به نمایش گذاشته شود. در ادامه می‌توانید آگهی‌های محیطی و تلویزیونی این مرحله را مشاهده نمایید.

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و بیمه دی

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و بیمه دی را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات بیمه دی