کمپین صدا بی صدا هافمن

  • کمپین دیجیتال
  • هافمن
  • تابستان 1398

در برابر صداهای گوش‌خراش اطراف سپرت را بالا بگیر.
کمپین #صدابیصدا هافمن
کاری از راهبردهای ارتباطی خلاق بادکوبه

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و هافمن

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و هافمن را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات هافمن