«جور دیگر باید دید» نام کمپین اسنوا در راستای جهش تولید و حمایت از کالای ایرانی است.

این کمپین شامل مجموعه ویدئوهایی از اسنوا است که در هر کدام اول به سراغ یکی از چالش‌های مصرف‌کننده ایرانی در استفاده از کالای ایرانی می‌رود و سپس شاهد پاسخ اسنوا به این دغدغه و چالش هستیم.

 

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و اسنوا

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و اسنوا را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات اسنوا