بیمه معلم برای اینکه میزان آسیب‌دیدگی کودکان را هنگام بازی یا ورزش تا حد امکان کم کند تصمیم گرفته به تجهیز زمین‌های بازی مدارس بپردازد. به همین خاطر در طرح #معلم_حواسش_هست مدارس پسرانه را به زمین چمن مصنوعی و مدارس دخترانه را به زمین بازی گرانول مجهز می‌کنیم.»

مهدی رحمتی، فوتبالیست مشهور ایرانی، حامی بیمه معلم در این طرح است.

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و بیمه معلم

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و بیمه معلم را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات بیمه معلم