معرفی محصول پوشک بچه بارلی

  • تیزر تلویزیونی
  • بارلی
  • بهار 1394
  • چالش چه بود؟

اگرچه برند بارلی از سال 1390 رسماً وارد بازار شده بود، نتوانسته بود در مورد محصول آگاهی کافی ایجاد کند و بعضاً در بسیاری از موارد مخاطبین برند بارلی را نمی‌شناخته و به طبع آن فروشی صورت نمی‌گرفت. بارلی در اکثر فعالیت‌های تبلیغاتی خود و به‌ویژه آگهی‌های تلویزیونی تمرکز را به جای محصول بر روی کودک (بازیگر آگهی) و فضای آگهی‌ها معطوف کرده بود.

چالش اصلی فعالیت تبلیغاتی این بود که بتواند میزان آگاهی از برند را افزایش و به فراخورِ آن فروش را افزایش دهد.

  • راه‌حل چه بود؟

ساخت آگهی تلویزیونی با استفاده از المان‌هایی که حس سادگی را القاء کند و تمرکز را بر روی محصول معطوف کند. با توجه به چالش و راه‌حل استخراج شده در آگهی ساخته شده، تمام المان‌ها از جمله صحنه و وسایل به صورتی چیده شد، تا سادگی را القا کرده و تمرکز اصلی را بر روی پوشک معطوف کند. 

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و بارلی

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و بارلی را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات بارلی