مک و جام‌جهانی

  • آگهی تلویزیونی / آرم آگهی
  • ماکارونی مک
  • تابستان 1393

با شروع بازیهای جام جهانی 2014 فوتبال، برند مک به دنبال حمایت معنوی از تیم ملی فوتبال ایران در این بازیها و در نهایت افزایش فروش در آن برهه زمانی و افزایش سهم بازار بود، در آگهی های جام جهانی مک به ایتالیایی بودن ماکارونی مک و شیوه پخت ایرانی، ایتالیایی و تنوع آن پرداخته شده است. 

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و ماکارونی مک

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و ماکارونی مک را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات ماکارونی مک