تیزر فوتبالی مک

  • آگهی تلویزیونی / مشاوره برندینگ
  • ماکارونی مک
  • زمستان 1387

افزایش رشد فروش برند مک با استفاده از جایگاه خلق شده. در این مقطع پس از بررسی اثر بخشی کمپین‌های گذشته (مانند کمپین مک کجاست؟) و انجام تحقیقات بازار، سناریو مناسب نگارش و آگهی تلویزیونی فوتبال تولید و پخش شد.

هدف پروژه

  • افزایش فروش
  • تقویت جایگاه برند

نتیجه پروژه

  • افزایش فروش
  • تقویت جایگاه برند
  • جذب مخاطب جدید از گروه ورزشکاران

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و ماکارونی مک

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و ماکارونی مک را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات ماکارونی مک