مک کجاست؟

  • آگهی تلویزیونی / مشاوره برندینگ
  • ماکارونی مک
  • پاییز 1387

برندینگ مک ، دو تیزر بسته ، یک تیزر باز.

ما با محصولی جدید در بازاری اشباع شده روبرو بودیم که قرار بود لانچ شود.

هدف پروژه

  • لانچ ماکارونی مک
  • گرفتن سهم بازار رقبا (تک، زر، مانا، سمیرا)

نتیجه پروژه

  • کسب جایگاه سوم بازار ماکارونی در ایران
  • افزایش آگاهی بالای 70 درصد در طول سه ماه
  • جایگاه سازی کامل برند مک

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و ماکارونی مک

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و ماکارونی مک را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات ماکارونی مک